Clock-Time

Hội nghị thường niên 2020: Phỏng vấn Đức cha Chủ tịch HĐGMVN

Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh - Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam trả lời phỏng vấn về: Những nét chính yếu của Hội nghị thường niên 2020. Năm thánh của Tổng Giáo phận Huế. Đền thánh Đức Mẹ La Vang.

TIN GIÁO HỘI VIỆT NAM

HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN 2020: PHỎNG VẤN ĐỨC CHA CHỦ TỊCH HĐGMVN

Truyền thông HĐGMVN

WHĐ (13.10.2020) - Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh - Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam trả lời phỏng vấn về:

- Những nét chính yếu của Hội nghị thường niên 2020

- Năm thánh của Tổng Giáo phận Huế

- Đền thánh Đức Mẹ La Vang