Clock-Time

Hội nghị thường niên 2020: Phỏng vấn Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên

Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên – Phó Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam trả lời phỏng vấn về: Những nét chính yếu về ngày làm việc thứ hai của Hội nghị thường niên 2020. Mối ưu tư của HĐGMVN về Giới trẻ. Đại hội Giới trẻ của Giáo tỉnh Hà Nội năm 2020...

TIN GIÁO HỘI VIỆT NAM

HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN 2020

PHỎNG VẤN ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC GIUSE VŨ VĂN THIÊN


  

Truyền thông HĐGMVN

WHĐ (14.10.2020) - Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên – Phó Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam trả lời phỏng vấn về:

- Những nét chính yếu về ngày làm việc thứ hai của Hội nghị thường niên 2020.

- Mối ưu tư của HĐGMVN về Giới trẻ.

- Đại hội Giới trẻ của Giáo tỉnh Hà Nội năm 2020.

Nguồn: Hdgmvietnam.com