Clock-Time

Hội thảo Thánh nhạc lần thứ 46: Việc chuẩn nhận các bài hát thánh ca (imprimatur)

Trong Hội thảo Thánh nhạc lần thứ 46 tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn, ngày 20-10-2020, Linh mục Rôcô Nguyễn Duy – Tổng Thư ký Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc HĐGMVN – trình bày phần 1: “Việc chuẩn nhận các bài hát thánh ca (imprimatur)”...

TIN GIÁO HỘI VIỆT NAMHỘI THẢO THÁNH NHẠC LẦN THỨ 46: VIỆC CHUẨN NHẬN CÁC BÀI HÁT THÁNH CA (IMPRIMATUR)


  

Nhạc sĩ Phanxicô trình bày phần 2: “Việc chuẩn nhận các bài hát thánh ca (imprimatur)”.

Bài đúc kết của Đức Giám mục Aloisiô Nguyễn Hùng Vị - Chủ tịch Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc HĐGMVN - trong Hội thảo.

Nguồn: hdgmvietnam.com