Clock-Time

Lễ giỗ mãn tang Đức cố TGM Phaolô Bùi Văn Đọc ngày 6-3-2021

Lễ giỗ mãn tang Đức cố Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc được cử hành vào lúc 8:30 thứ Bảy ngày 6-3-2021 tại Nhà thờ Chính Tòa Đức Bà, Sài Gòn...

TIN GIÁO HỘI VIỆT NAM

LỄ GIỖ MÃN TANG ĐỨC CỐ TGM PHAOLÔ BÙI VĂN ĐỌC
NGÀY 6-3-2021


Nguồn: Kênh YouTube TGP Sài Gòn