Clock-Time

Nghi thức tẩn liệm Đức cố Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc

Nghi thức tẩn liệm Đức cố Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc đã được cử hành tại nhà xác bệnh viện Camillô, Roma vào hôm nay thứ Hai 12-3-2018 lúc 8g giờ Roma - tức 14g giờ Việt Nam...

TIN GIÁO HỘI VIỆT NAM

NGHI THỨC TẨN LIỆM

ĐỨC CỐ TỔNG GIÁM MỤC PHAOLÔ BÙI VĂN ĐỌC


Nghi thức tẩn liệm Đức cố Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc đã được cử hành tại nhà xác bệnh viện Camillô, Roma vào hôm nay thứ Hai 12-3-2018 lúc 8g giờ Roma - tức 14g giờ Việt Nam.

Theo giờ Roma thì đúng 8g, cha Quân (thuộc TGP Sài Gòn) và cha Quốc (cháu Đức Tổng) cùng nhân viên nhà xác bắt đầu mặc y phục tẩn liệm cho Đức Tổng Phaolô.

Lúc 8g30, Đức cha Luy Nguyễn Anh Tuấn chủ sự nghi thức làm phép xác và áo quan.

 


Sau đó, Đức cha giám quản Giuse Đỗ Mạnh Hùng - thay mặt gia đình Tổng Giáo phận Sài Gòn - nói lời từ biệt vị cha chung kính yêu. Đức ông Gioan Baotixita Phạm Mạnh Cương cũng thay lời liên tu sĩ Việt Nam tại Roma từ giã vị mục tử thân thương. Đại diện linh tông huyết tộc là Cha Antôn Quốc cũng đã ngậm ngùi nói lời thương tiếc và chia tay Đức Tổng.
 


Lúc 9g30 (15g30 giờ Việt Nam) nhân viên mai táng đã đậy nắp và niêm phong quan tài.

Linh cữu Đức cố Tổng Phaolô Bùi Văn Đọc sau đó được lưu lại nhà xác cho đến khi có giấy tờ thông quan sẽ chuyển ra Sân bay Fiumicino về Việt Nam.

 


 

Nguồn: hdgmvietnam.com