Clock-Time

Những Giáo phận Việt Nam đã có thông báo dâng lễ trở lại

NHỮNG GIÁO PHẬN VIỆT NAM 

ĐÃ CÓ THÔNG BÁO DÂNG LỄ TRỞ LẠI


WHĐ - Trong bối cảnh cả nước bước sang giai đoạn mới phòng chống dịch bệnh covid-19, một số Giáo phận Việt Nam đã có thông báo cho phép dâng thánh lễ cộng đoàn trở lại. Sau đây là danh sách các Giáo phận đã có thông báo:

01. Giáo phận Hà Tĩnh: Thông báo ngày 23-04-2020

02. Giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng: Thông báo ngày 23-04-2020

03. Giáo phận Mỹ Tho: Thông báo ngày 09-05-2020

04. Giáo phận Vinh: Thông báo ngày 24-04-2020

05. Giáo phận Đà Lạt: Thông báo ngày 25-04-2020

06. Giáo phận Bà Rịa: Thông báo ngày 08-05-2020

07. Giáo phận Qui Nhơn: Thông báo ngày 08-05-2020

08. Giáo phận Đà Nẵng: Thông báo ngày 08-05-2020

09. Giáo phận Kon Tum: Thông báo ngày 08-05-2020

10. Tổng Giáo phận Sài Gòn: Thông báo ngày 08-05-2020

11. Giáo phận Phú Cường: Thông báo ngày 08-05-2020

12. Giáo phận Long Xuyên: Thông báo ngày 08-05-2020

13. Tổng Giáo phận Hà Nội: Thông báo ngày 08-05-2020

14. Giáo phận Xuân Lộc: Thông báo ngày 09-05-2020

15. Giáo phận Cần Thơ: Thông báo ngày 09-05-2020

16. Giáo phận Ban Mê Thuột: Thông báo ngày 09-05-2020

17. Giáo phận Hải Phòng: Thông báo ngày 09-05-2020

18. Giáo phận Hưng Hóa: Thông báo ngày 09-05-2020

...

Theo Thông báo của Trưởng ban Tôn Giáo Chính Phủ vào chiều ngày 08-05-2020, các tôn giáo đã được sinh hoạt bình thường trở lại, nhưng phải đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Vì vậy, tất cả các Giáo phận Việt Nam đã được dâng thánh lễ cộng đoàn trở lại.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông báo của các giáo phận để mọi người có thể nhận được những hướng dẫn mục vụ của các Giám mục trong giai đoạn mới phòng chống Covid-19. Mong quý vị theo dõi. 

Cập nhật lúc 10hh30, ngày 09-05-2020.

Nguồn: hdgmvietnam.com