Clock-Time

Sứ điệp Truyền thông 2021 và vấn đề Bản quyền

Chia sẻ sứ điệp của ĐTC Phanxicô nhân Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội năm 2021 và vấn đề "Bản Quyền" do Đức Giám mục Giuse Nguyễn Tấn Tước - Chủ tịch Ủy ban Truyền thông Xã hội / Hội Đồng Giám mục Việt Nam. Xin mời quý anh chị em xem video chi tiết dưới đây:

TIN GIÁO HỘI VIỆT NAM

SỨ ĐIỆP TRUYỀN THÔNG 2021 VÀ VẤN ĐỀ BẢN QUYỀN