Clock-Time

Tạ ơn Chúa gìn giữ Hội Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ trong trận ngập lụt

Nhờ vào sự quan phòng của Chúa, sự bảo trợ của Mẹ Khiết Tâm và lời cầu nguyện của mọi người, chị em chúng con đã được bình an và đang khắc phục hậu quả sau trận lụt.

Tin Giáo Hội Việt Nam
Tạ ơn Chúa gìn giữ Hội Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ trong trận ngập lụt

Tâm Phúc
Nhờ vào sự quan phòng của Chúa, sự bảo trợ của Mẹ Khiết Tâm và lời cầu nguyện của mọi người, chị em chúng con đã được bình an và đang khắc phục hậu quả sau trận lụt.

Chung chia sự khó khăn, vất vả của bà con Bình Cang và miền Trung, trong những ngày qua từ 30/11-2/12, Hội Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ trải qua thời gian ngập lụt nặng nề do mưa lũ và xả đập.

Nhờ vào sự quan phòng của Chúa, sự bảo trợ của Mẹ Khiết Tâm và lời cầu nguyện của mọi người, chị em chúng con đã được bình an và đang khắc phục hậu quả sau trận lụt. Nước rút chậm và bùn non dầy nên chị em phải canh theo nước để cào bùn theo nước. Bùn non ngập hết vườn phía sau và chưa xử lý xong. Vì nhà dòng ngay bên cạnh Sông Cái nên mỗi khi mưa lớn, nước sông dâng cao, hoặc xả đập là lại bị ngập lụt.

Đây là một vài hình ảnh Nhà dòng trong trận lụt vừa qua.