Clock-Time

Tin Giáo Hội Việt Nam

/ 2236 / Tin Giáo Hội Việt Nam

Đức Thánh Cha Phanxico gặp gỡ 33 Giám Mục Việt Nam, ngày 05.03.2018

Đức Thánh Cha Phanxico tiếp đón các Đức Cha Việt Nam, 05.03.2018. Đức Thánh Cha Phanxicô khuyến khích các GM mang lại cho Giáo Hội tại Việt Nam niềm vui loan báo Tin Mừng...
/ 1524 / Tin Giáo Hội Việt Nam
/ 1788 / Tin Giáo Hội Việt Nam

Hội đồng Giám mục Việt Nam: Nhật ký Ad Limina 2018

Từ ngày 26 và 27/2/2018, Đức Hồng y, Tổng Giám mục và Giám mục của Hội đồng Giám mục Việt Nam đã lên đường đi Ad Limina. Trọng tâm của chuyến Ad Limina là cuộc yết kiến Đức Thánh Cha Phanxicô, người cha chung của Giáo hội hoàn vũ vào sáng thứ Năm, ngày 05/3/2018.