Clock-Time

TGP. Hà Nội - Thông báo: Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục 19/10/2017

Các Phó tế có tên dưới đây sẽ được truyền chức Linh mục của Chúa Kitô cho Tổng Giáo Phận Hà Nội, do Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám Mục Hà Nội cử hành vào Thánh lễ lúc 9:00 giờ sáng, thứ Năm, ngày 19 tháng 10 năm 2017 tại nhà thờ Chính Tòa Thánh Giuse Hà Nội...

TIN GIÁO HỘI VIỆT NAM

THÔNG BÁO: THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC LINH MỤC 19/10/2017


TÒA TỔNG GIÁM MỤC HÀ NỘI
40 Phố Nhà Chung – Hà Nội

Ngày 14 tháng 10 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục
 
Trong niềm tri ân cảm tạ Thiên Chúa,
Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội hân hoan thông báo:


Các Phó tế có tên dưới đây sẽ được truyền chức Linh mục của Chúa Kitô cho Tổng Giáo Phận Hà Nội, do Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám Mục Hà Nội cử hành vào Thánh lễ lúc 9:00 giờ sáng, thứ Năm, ngày 19 tháng 10 năm 2017 tại nhà thờ Chính Tòa Thánh Giuse Hà Nội.

1.  Phó tế Giuse Bùi Văn Hoàn  

2.  Phó tế Phanxicô X. Nguyễn Quốc Huy  

3.  Phó tế Giuse Nguyễn Hữu Lam

4.  Phó tế Giuse Nguyễn Văn Linh

5.  Phó tế Giuse Trần Ngọc Long

6.  Phó tế Giuse Trần Hữu Nam

7.  Phó tế Antôn Vũ Ngọc Tho

8.  Phó tế Giuse Trần Văn Thu

9.  Phó tế Luca Nguyễn Văn Trì

10. Phó tế Giuse Đặng Anh Việt


Xin quí cha và anh chị em về hiệp thông Thánh lễ và cầu nguyện cho các thầy được trở nên những linh mục thánh thiện và nhiệt thành phục vụ Hội Thánh.

 

Văn Phòng Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội
 

Nguồn: TGP. Hà Nội