Clock-Time

Thánh lễ 50 năm Linh mục Đức Cha Giuse Võ Đức Minh

TIN GIÁO HỘI VIỆT NAM

THÁNH LỄ 50 NĂM LINH MỤC ĐỨC CHA GIUSE VÕ ĐỨC MINH
350 NĂM ĐỨC CHA LAMBERT ĐẾN NHA TRANG