Clock-Time

Thánh Lễ chiều 14.8.2018 tại Linh Địa La Vang

Hành Hương La Vang 2018 - Thánh Lễ Vọng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời tại Lễ Đài