Clock-Time

Thánh lễ tạ ơn 25 năm Giám mục của ĐHY GB Phạm Minh Mẫn

Thánh lễ Tạ ơn 25 năm Giám mục của Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn vào lúc 10g00, thứ Bảy ngày 11-8-2018 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn...