Clock-Time

Thánh lễ Tấn Phong Giám mục Phó Giáo Phận Bà Rịa Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn

Thánh lễ Tấn Phong Giám mục Phó Giáo Phận Bà Rịa Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn

 
Lúc 9g00 ngày 20.01.2016, tại Nhà thờ Chánh Tòa Bà Rịa - Thánh lễ Tấn Phong Giám mục Phó Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn do Đức cha Tôma Nguyễn Văn Trâm chủ tế Thánh lễ.

Hiện diện và chia sẻ niềm vui với Dân Chúa Giáo Phận Bà Rịa có Đức TGM Leopoldo Girrelli, Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc, Chủ tịch HĐGMVN, Đức Hồng Y TGM Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Đức TGM Fx. Lê Văn Hồng và các vị Giám mục của cả 3 Giáo Tỉnh. Ngoài ra còn có sự hiện diện rất trân quý của Cha Jean Baptise Etcharren nguyên Bề Trên Tổng Quyền Hội Thừa Sai Paris, các cha Tổng Đại Diện các giáo phận, quý Viện Phụ, quý Cha Giám Đốc các Chủng Viện, quý Bề Trên các Hội Dòng trong nước và hải ngoại, rất đông các linh mục, các tu sĩ và giáo dân.

Nghi thức tấn phong Giám mục được cử hành bởi vị chủ phong là Đức cha Tôma Nguyễn Văn Trâm, Giám mục Giáo Phận Bà Rịa, cùng với 2 vị phụ phong là Đức cha Stêphanô Tri Bửu Thiên, Giám mục Giáo Phận Cần Thơ, Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Giám mục Giáo phận Thanh Hóa.


BTT Giáo Phận Xuân Lộc