Clock-Time

Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Nơi Dòng Donbosco

Kể từ sáng hôm nay, thứ Bảy ngày 28 tháng 7 năm 2018, Hội Thánh nói chung và Dòng nói riêng, có thêm 11 mục tử góp phần mình trong sứ vụ loan báo Tin Mừng, cách riêng cho người trẻ theo đặc sủng của Dòng Donbosco...

TIN GIÁO HỘI VIỆT NAM

THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC LINH MỤC
NƠI DÒNG DONBOSCO


Kể từ sáng hôm nay, thứ Bảy ngày 28 tháng 7 năm 2018, Hội Thánh nói chung và Dòng nói riêng, có thêm 11 mục tử góp phần mình trong sứ vụ loan báo Tin Mừng, cách riêng cho người trẻ theo đặc sủng của Dòng Donbosco.

Đúng 8h00, tại nguyện đường Dòng Donboso Xuân Hiệp đã có thánh lễ truyền chức linh mục cho 11 thầy phó tế của Dòng qua sự đặt tay phong chức của Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo - Giám mục giáo phận Xuân Lộc.

Dù bận rộn biết bao nhiêu công việc nhưng Đức cha Giuse đã dành cho Dòng Donbosco tấm lòng ưu ái đặc biệt để hôm nay Đức cha về đây dâng thánh lễ.

Trong bài chia sẻ rất vắn và xúc tích của mình, Đức cha mời gọi cộng đoàn cùng nhìn lên việc ưu tuyển mà Thiên Chúa đã chọn và gọi 11 thầy phó tế lên chức linh mục. 11 thầy đã được Dòng qua các bề trên đã tuyển chọn để tiến đến bàn thánh phục vụ Chúa trong sứ vụ linh mục của mình.

Đức cha nhắn nhủ các tiến chức sống sứ vụ đặc biệt của Dòng là mang niềm vui Tin Mừng đến với các bạn trẻ. Kế đến, Đức cha mời gọi mục tử phải có tâm và tầm: “Linh mục phải có tâm như tâm Giêsu; phải có tầm như tầm của Giêsu; và đặc biệt là lòng thương xót”.

 


Dường như máu của Đức cha Giuse được lọc và thay bằng “máu của lòng thương xót Chúa”, để rồi đi đến đâu và hôm nay, Đức cha cũng loan truyền lòng thương xót và mời gọi cộng đoàn, cách riêng là các tiến chức sống lòng thương xót Chúa.

Trước khi thánh lễ kết thúc, cha Giám tỉnh ngỏ lời cảm ơn Đức cha.

Nguyện xin Chúa là vị Mục Tử tối cao và nhân lành đổ muôn ơn lành trên các tiến chức ngày hôm nay để các tiến chức sống ngày mỗi ngày nên một với Thầy chí thánh Giêsu hơn; và đặc biệt luôn gắn đời mình với các bạn trẻ để giúp các bạn trẻ sống thánh như tôn chỉ của đấng Tổ phụ Dòng Donbosco.

 


Người Giồng Chôm

Album hình
  • TruyenChucDongDonbosco
  • TruyenChucDongDonbosco
  • TruyenChucDongDonbosco
  • TruyenChucDongDonbosco
  • TruyenChucDongDonbosco
  • TruyenChucDongDonbosco
  • TruyenChucDongDonbosco
  • TruyenChucDongDonbosco
  • TruyenChucDongDonbosco
  • TruyenChucDongDonbosco