Clock-Time

Thông báo của Hội đồng Giám mục Việt Nam ngày 5.9.2020

THÔNG BÁO CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM NGÀY 5.9.2020


 

Nguồn: tonggiaophanhue.org