Clock-Time

THÔNG BÁO: Đại Hội Thánh Mẫu Toàn Quốc La Vang Lần Thứ 32

Đại Hội Thánh Mẫu Toàn Quốc La Vang Lần Thứ 32. Từ ngày 12 đến ngày 15/08/2020. Tại Trung tâm hành hương Đức Mẹ La Vang xã Hải Phú, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, thuộc Tổng Giáo phận Huế.

THÔNG BÁO

ĐẠI HỘI THÁNH MẪU TOÀN QUỐC LA VANG LẦN THỨ 32