Clock-Time

Thông báo: Hoãn tổ chức Đại Hội Giới Trẻ Giáo Tỉnh Hà Nội

Vì tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, sau khi đã tham khảo những người hữu trách, Đức Cha Giám Quản Tông Tòa giáo phận Hưng Hóa Phêrô Nguyễn Văn Viên đã trình bày với Đức Tổng Giuse Vũ Văn Thiên xin hoãn tổ chức Đại Hội và được Đức Tổng chấp thuận.

TIN GIÁO HỘI VIỆT NAM

TOÀ GIÁM MỤC HƯNG HOÁ
70 Lê Lợi, Tx. Sơn Tây, Hà Nội
ĐT: (024) 33 832 453
Email: tgmsontay@gmail.com

 

THÔNG BÁO
HOÃN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ GIÁO TỈNH HÀ NỘI

Kính gửi: Quý Cha đặc trách giới trẻ các giáo phận thuộc Giáo tỉnh Hà Nội

Kính thưa quý Cha,

Theo thông lệ, Giáo phận Hưng Hóa đến lượt đăng cai tổ chức Đại Hội Giới Trẻ Giáo tỉnh Hà Nội lần thứ XVIII. Tuy nhiên, vì tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, sau khi đã tham khảo những người hữu trách, Đức Cha Giám Quản Tông Tòa giáo phận Hưng Hóa Phêrô Nguyễn Văn Viên đã trình bày với Đức Tổng Giuse Vũ Văn Thiên xin hoãn tổ chức Đại Hội và được Đức Tổng chấp thuận.

Văn phòng TGM giáo phận Hưng Hóa xin trân trọng thông báo đến các giáo phận.

Kính chúc quý Cha tràn đầy sức khỏe và hồng ân Thiên Chúa.

 

Sơn Tây, ngày 05 tháng 10 năm 2021

Kính báo

(đã ấn ký)

Linh mục Phêrô Lê Quốc Hưng
Chánh Văn phòng Tòa Giám mục Hưng Hóa

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org