Clock-Time

Thông báo: Trang web mới của Hội đồng Giám mục Việt Nam (hdgmvietnam.com)

Được sự chấp thuận của Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Việt Nam, chúng tôi xin thông báo với quý độc giả, kể từ ngày 13-5-2018, Hội đồng Giám mục Việt Nam chỉ có trang web hdgmvietnam.com này mà thôi...