Clock-Time

Thông báo truyền hình trực tuyến dịp lễ tấn phong Giám mục Giuse Đỗ Quang Khang

Thánh lễ tấn phong Giám mục cử hành lúc 9 giờ 00 ngày 14/12/2021 tại Nhà thờ Chính tòa Bắc Ninh.

Tin Giáo Hội Việt Nam
Thông báo truyền hình trực tuyến dịp lễ tấn phong Giám mục Giuse Đỗ Quang Khang

Ban truyền thông Giáo phận Bắc Ninh

Thứ Hai, ngày 13.12.2021

17 giờ 00: Kinh chiều trọng thể.

Nghi thức tuyên xưng đức tin và tuyên thệ trung thành của Đức tân Giám mục.

Thứ Ba, ngày 14.12.2021

09 giờ 00: Thánh lễ Tấn phong Giám mục

Thứ Tư, ngày 15.12.2021

19 giờ 00: Thánh lễ tạ ơn

Cử hành tại Nhà thờ Chính tòa Bắc Ninh, được truyền hình trực tuyến trên website: https://giaophanbacninh.org/ và kênh YouTube: Giáo phận Bắc Ninh.

Nguồn: giaophanbacninh.org (11.12.2021)