Clock-Time

Thông Báo Về Phòng Chống Đại Dịch

Kính thưa mọi thành phần Dân Chúa Tổng Giáo phận Huế, Đại dịch Covid-19 đang tái phát dữ dội khắp nơi trên thế giới, đặc biệt tại các nước phụ cận như Ấn Độ, Nepal, Campuchia và Lào. Tại Việt nam, hơn 40 tỉnh thành đã làm tình trạng lây nhiễm cộng đồng. Thủ Tướng Chính phủ, Bộ Y Tế, Bộ Nội Vụ, lãnh đạo hai tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Trị, đều đã có công văn chỉ đạo phòng chống khẩn trương. Một số Giáo phận Công giáo cũng đã đưa ra những quy định cụ thể về hoạt động tôn giáo.

Văn phòng Tòa Tổng Giám mục Huế
 Nguyễn Trường Tộ, Huế
Tel: (+84) 913.373.516
Email: ttgmhue@gmail.com
Số 02/2021/VPTGM-H

THÔNG BÁO
VỀ PHÒNG CHỐNG ĐẠI DỊCH


Kính thưa mọi thành phần Dân Chúa Tổng Giáo phận Huế, Đại dịch Covid-19 đang tái phát dữ dội khắp nơi trên thế giới, đặc biệt tại các nước phụ cận như Ấn Độ, Nepal, Campuchia và Lào. Tại Việt nam, hơn 40 tỉnh thành đã làm tình trạng lây nhiễm cộng đồng. Thủ Tướng Chính phủ, Bộ Y Tế, Bộ Nội Vụ, lãnh đạo hai tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Trị, đều đã có công văn chỉ đạo phòng chống khẩn trương. Một số Giáo phận Công giáo cũng đã đưa ra những quy định cụ thể về hoạt động tôn giáo. Thừa lệnh Đức Tổng Giuse Giáo phận Huế, xin được gửi thông báo này để chuyển đạt một số điều nhắc nhở của ngài: 1. Triệt để chấp hành kỷ luật giãn cách theo phương châm 5k của Bộ Y Tế: Khẩu | trang, Khoảng cách, Khử khuẩn, Khai báo Y tế, Không tục tập quá 50 người. Nếu

xét là cần, các Cha có thể tăng thêm số lễ ngày chủ nhật. 2. Xử nào có trường hợp dương tính, cần dừng ngay việc cử hành động người, cho

tới khi không còn nguy cơ lây nhiễm. Giáo dân thuộc những vùng này có thể dự

lễ trực tuyến (online) hoặc lần chuỗi thay thế. * Dù tình hình biến chuyển thể nào, giải pháp tối hậu đối với Kitô hữu vẫn là đức tin. Đức

Tổng Giuse xin mọi người đọc kinh “LỜI NGUYỆN TRONG CƠN BỆNH DỊCH” (Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi toàn năng...) hàng ngày và đặc biệt giữ giờ thánh mỗi ngày thứ sáu như đã quy định trước đây để kêu cầu lòng Chúa Thương Xót cho bệnh dịch màu chấm dứt.

Huế, ngày 07 tháng 05 năm 2021 Văn phòng Tòa Tổng Giám Mục

Lm. Barnaba Trần Đình Phục

 

Nguồn: trang web TGP Huế