Clock-Time

Thư cảm ơn của Đức giám mục giáo phận Vinh gửi HĐGM Việt Nam và cộng đồng dân Chúa

Kính xin Đức cha Chủ tịch, quý Đức Hồng y, quý Đức cha, quý Cha cùng toàn thể cộng đồng dân Chúa trong nước và hải ngoại tiếp tục đồng hành với các nạn nhân trong lời cầu nguyện...
TIN GIÁO HỘI VIỆT NAM

THƯ CẢM ƠN CỦA ĐỨC GIÁM MỤC GIÁO PHẬN VINH

GỬI HĐGM VIỆT NAM VÀ CỘNG ĐỒNG DÂN CHÚA