Clock-Time

Thư chúc mừng Phục Sinh 2016 của Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi toàn thể Cộng đồng Dân Chúa Việt Nam

Trong niềm vui của Chúa Giê su Ki tô Phục Sinh, tôi xin đại diện cho Hội Đồng Giám Mục Việt Nam,.....


Nguồn: http://hdgmvietnam.org/