Clock-Time

Tiếp tục cập nhật giờ Thánh lễ trực tuyến tại nhiều giáo phận

TIẾP TỤC CẬP NHẬT GIỜ THÁNH LỄ TRỰC TUYẾN TẠI NHIỀU GIÁO PHẬN
 

Hình ảnh Đaminh Rosa Lima

1. TGP Hà Nội

– Thứ Hai đến Thứ Sáu: 18g30

– Thứ Bảy: 18g00

– Chúa Nhật: 07g00 và 18g00

– Địa chỉ: Xem tại đây

2. TGP Sài Gòn

– Tất cả các ngày trong tuần: 17g30

– Địa chỉ: Xem tại đây

3. Giáo phận Xuân Lộc

– Tất cả các ngày trong tuần: 06g00

– Địa chỉ: Xem tại đây

4. Giáo phận Đà Nẵng

– Thứ Hai đến Thứ Bảy: 05g00 và 17g00

– Chúa Nhật: 07g00 và 17g00

– Địa chỉ:

      + Giáo phận: Xem tại đây

      + Chính Tòa: Xem chi tiết

5. Giáo phận Bà Rịa

– Thứ Bảy: 19g00

– Chúa Nhật: 19g00

– Địa chỉ: Xem tại đây

6. Giáo phận Hải Phòng

– Thứ Bảy: 18g30

– Chúa Nhật: 06g30 và 18g30

– Địa chỉ: Xem tại đây

7. Giáo phận Đà Lạt

– Thứ Hai đến Thứ Bảy: 05g15

– Chúa Nhật: 05g30 và 18g00

– Địa chỉ: Xem tại đây

8. Giáo phận Ban Mê Thuột

– Thứ Hai đến Thứ Bảy: 05g00

– Chúa Nhật: 05g30 và 08g00

– Địa chỉ: Xem tại đây

 

Ban Truyền Thông TGP Huế tổng hợp