Clock-Time

​Tòa Giám mục Giáo phận: Thông báo về một số quyết định quan trọng của Đức Cha Giám quản Louis Nguyễn Anh Tuấn

Trong khi thực hiện phương châm “Miễn sao Đức Kitô được rao giảng” (Pl 1, 18), Đức Cha mời gọi hết mọi thành phần Dân Chúa Giáo phận Hà Tĩnh hiệp nhất và yêu thương để loan báo Tin Mừng trong mọi hoàn cảnh. Đức Cha kêu gọi mọi người cầu nguyện cho Giáo phận, cho hoạt động truyền giáo của Giáo phận. Ngài đặc biệt nhấn mạnh đến hoạt động mục vụ gia đình trong khi không được sao nhãng các hoạt động mục vụ khác, đảm bảo sự phát triển hài hòa vì mục tiêu phát triển con người toàn diện.
TÒA GIÁM MỤC GIÁO PHẬN:
THÔNG BÁO VỀ MỘT SỐ QUYẾT ĐỊNH QUAN TRỌNG CỦA ĐỨC CHA GIÁM QUẢN LOUIS NGUYỄN ANH TUẤN


Số 09/2021/TB – TGM
 
Văn Hạnh, ngày 06 tháng 05 năm 2021
THÔNG BÁO
Vv. Một số quyết định quan trọng của Đức Cha Giám quản Louis Nguyễn Anh Tuấn

Kính Gửi: Quý Cha, Quý Tu Sĩ Nam Nữ, Chủng Sinh Và Ông Bà Anh Chị Em

Ngày 05/5/2021, Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn đã có cuộc họp đầu tiên với Ban Tư Vấn Giáo Phận tại TGM Văn Hạnh. Văn Phòng Tòa Giám Mục xin gửi đến quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ, Chủng sinh và Ông Bà Anh Chị Em thuộc Giáo phận Hà Tĩnh một số quyết định quan trọng của Đức Cha giám quản Tông tòa Giáo phận nhà:

1. Trong khi thực hiện phương châm “Miễn sao Đức Kitô được rao giảng” (Pl 1, 18), Đức Cha mời gọi hết mọi thành phần Dân Chúa Giáo phận Hà Tĩnh hiệp nhất và yêu thương để loan báo Tin Mừng trong mọi hoàn cảnh. Đức Cha kêu gọi mọi người cầu nguyện cho Giáo phận, cho hoạt động truyền giáo của Giáo phận. Ngài đặc biệt nhấn mạnh đến hoạt động mục vụ gia đình trong khi không được sao nhãng các hoạt động mục vụ khác, đảm bảo sự phát triển hài hòa vì mục tiêu phát triển con người toàn diện.

2. Giữ nguyên cơ cấu tổ chức và hoạt động của Giáo phận theo Giáo luật.

3. Bổ nhiệm Cha GB. Nguyễn Khắc Bá làm Cha Tổng Đại Diện với quyền thừa ủy.

4. Mọi công việc của Hội đồng linh mục sẽ được đảm nhiệm bởi Ban Tư Vấn.

5. Quyền chuẩn hôn phối khác đạo chỉ được dành cho Bản quyền Giáo phận.

6. Giao Ban Tư Vấn tổ chức cho các Linh mục tham gia tốt hai đợt thường huấn Linh mục: Đợt 1 từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 9 năm 2021 tại Thái Bình và Đợt 2 từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 9 năm 2021 tại Thanh Hóa.

7. Giao Ban Giới Trẻ và thiếu nhi tổ chức cho các bạn trẻ tham gia Đại hội giới trẻ của Giáo tỉnh Hà Nội sẽ được tổ chức ngày 19 và 20 tháng 11 năm 2021 tại Giáo phận Hưng Hóa.

8. Tiếp tục giao các Cha trưởng ban các Ban mục vụ lên chương trình hoạt động của ban mình họp với Đức Cha để thông qua và thực hiện.

9. Mời tất cả các Linh mục đang làm mục vụ tại Giáo phận Hà Tĩnh về TGM Văn Hạnh gặp gỡ Đức Cha Giám quản và tham dự thường huấn vào ngày 27/7/2021.

10. Một số vấn đề khác sẽ được thông báo cho các cá nhân, tổ chức liên quan.

Văn phòng Tòa Giám mục thông báo để quý Cha và Ông Bà Anh Chị Em biết và thực hiện.

Trong Chúa Kitô Phục Sinh!

 
VĂN PHÒNG TÒA GIÁM MỤC

(đã ký)

Linh mục Phêrô Nguyễn Đoài

Chưởng ấn