Clock-Time

Trực tiếp: Diễn nguyện chào mừng Thánh lễ tấn phong Giám mục Giuse Nguyễn Đức Cường

Diễn nguyện chào mừng Thánh lễ tấn phong Giám mục Thanh Hóa Giuse Nguyễn Đức Cường tại nhà thờ Chính Tòa Thanh Hóa vào lúc 19 giờ, ngày 26-06-2018...