Clock-Time

Trực Tiếp: Thánh Lễ An Táng Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống - Giám Mục Giáo Phận Phan Thiết

Thánh Lễ An Táng Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống - Giám Mục Giáo Phận Phan Thiết vào lúc 09h00, thứ hai ngày 06/03/2017 tại Nhà thờ Chánh tòa Phan Thiết...