Clock-Time

Trực tiếp Thánh lễ đại triều mừng kỷ niệm 120 năm Công đồng Bắc Kỳ

WGPHP (28.12.2020) - Vào lúc 10h00 ngày 28 tháng 12 năm 2020, tại giáo xứ Kẻ Sặt, Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Giám quản Tông tòa giáo phận Hải Phòng, sẽ chủ tế Thánh lễ đại triều mừng kỷ niệm 120 năm Công đồng Bắc Kỳ (1900-2020)...

TIN GIÁO HỘI VIỆT NAM

TRỰC TIẾP THÁNH LỄ ĐẠI TRIỀU MỪNG KỶ NIỆM 120 NĂM CÔNG ĐỒNG BẮC KỲ