Clock-Time

Trực tiếp Thánh lễ tại Linh địa Đức Mẹ La Vang cầu cho đại dịch

Thánh lễ tại Linh địa Đức Mẹ La Vang cầu cho đại dịch covid-19 sẽ được Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng Giám mục Huế, Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam chủ sự vào lúc 08g00 ngày Chúa Nhật III Phục Sinh (26.4.2020).

TIN GIÁO HỘI VIỆT NAM

TRỰC TIẾP THÁNH LỄ TẠI LINH ĐỊA
ĐỨC MẸ LA VANG ĐỂ CẦU CHO ĐẠI DỊCH COVID-19


Thánh lễ tại Linh địa Đức Mẹ La Vang cầu cho đại dịch covid-19 sẽ được Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng Giám mục Huế, Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam chủ sự vào lúc 08g00 ngày Chúa Nhật III Phục Sinh (26.4.2020).

Sau đây là thư mời của Tổng Giáo phận Huế:

 


Link xem trực tiếp thánh lễ tại đây: