Clock-Time

Trực tuyến Thánh lễ An táng Đức cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Sang - Nguyên Giám mục Giáo phận Thái Bình

Truyền thông Giáo phận Thái Bình sẽ truyền hình trực tuyến Thánh lễ An táng Đức cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Sang, Nguyên Giám mục Giáo phận Thái Bình. Chương trình bắt đầu từ lúc 7giờ00, Thứ Hai ngày 9/10/2017. Kính mời quý vị đón xem và hiệp ý cầu nguyện cho Đức cha Phanxicô Xaviê...

TIN GIÁO HỘI VIỆT NAM

THÁNH LỄ AN TÁNG

ĐỨC CHA PHANXICÔ XAVIÊ NGUYỄN VĂN SANG


Truyền thông Giáo phận Thái Bình sẽ truyền hình trực tuyến Thánh lễ An táng Đức cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Sang, Nguyên Giám mục Giáo phận Thái Bình. Chương trình bắt đầu từ lúc 7giờ00, Thứ Hai ngày 9/10/2017. Kính mời quý vị đón xem và hiệp ý cầu nguyện cho Đức cha Phanxicô Xaviê.

Nguồn: Giáo phận Thái Bình