Clock-Time

Trực tuyến Thánh lễ Truyền chức linh mục tại Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn 8.6.2018

Đức Giám Mục Giám quản Giuse Đỗ Mạnh Hùng truyền chức linh mục cho 14 phó tế vào lúc 08 giờ 30 ngày 08 tháng 06 năm 2018 tại nhà thờ Chính Toà, số 1 Công xã Paris, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Dưới đây là danh sách 14 tiến chức:

1.        Micae  Nguyễn Tiến Bình - Bình Thuận  - Tân Sơn Nhì

2.        Giuse  Nguyễn Thành Công - Lạc Quang - Hóc Môn

3.        Giuse  Đặng Kim Hải - Bình An -  Bình An

4.        Martinô  Trịnh Quang Khải - Lạc Quang - Hóc Môn

5.        Tôma A. Nguyễn Đức Khôi - Bùi Phát - Tân Định

6.        Đa Minh - Nguyễn Tuấn Lộc - Thạch Đà - Xóm Mới

7.        Gioan -  Đỗ Đức Minh - Bùi Môn - Hóc Môn

8.        Giuse - Vũ Đức Minh - Tân Thái Sơn - Tân Sơn Nhì

9.        Gioan B.  Phạm Ngọc Phương - Tân Lập - Thủ Thiêm

10.      Alphongsô    Nguyễn Minh Tân - Gia Định - Gia Định

11.      Giuse  Nguyễn Quốc Thuần -  Bình Sơn - Bình An

12.      Giuse  Nguyễn Trung Tín - Tân Lập -  Thủ Thiêm

13.      Martinô   Nguyễn Đức Trọng  -  Vĩnh Hoà - Phú Thọ

14.      Đa Minh Lê Hiến Thành - Văn Côi - Tân Sơn Nhì

Nguồn: TGP Sài Gòn