Clock-Time

Uỷ ban Giáo dục Công giáo / HĐGMVN: Thư gửi các sinh viên, học sinh Công giáo nhân dịp Đại lễ Phục Sinh 2017

Cha viết thư thăm các con và chia sẻ với các con mối lo âu vì những vấn đề trong xã hội và niềm hy vọng được khơi lên từ mầu nhiệm Chúa Phục Sinh
TIN GIÁO HỘI VIỆT NAM

ỦY BAN GIÁO DỤC CÔNG GIÁO / HĐGMVN:

THƯ GỬI CÁC SINH VIÊN, HỌC SINH CÔNG GIÁO

NHÂN DỊP ĐẠI LỄ PHỤC SINH 2017


Giám Mục Giuse Đinh Đức Đạo
Nguồn: hdgmvietnam.org