Clock-Time

[Video] Các thánh lễ cầu nguyện cho Đức cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Sang

Các thánh lễ cầu nguyện cho Đức cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Sang - Nguyên Giám mục Giáo phận Thái Bình sẽ được truyền hình trực tiếp để quý vị hiệp thông cầu nguyện cho Đức cha cố. Kính mời quý vị đón xem...

TIN GIÁO HỘI VIỆT NAM

[VIDEO] CÁC THÁNH LỄ CẦU NGUYỆN CHO ĐỨC CHA

PHANXICÔ XAVIÊ NGUYỄN VĂN SANG


Các thánh lễ cầu nguyện cho Đức cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Sang - Nguyên Giám mục Giáo phận Thái Bình sẽ được truyền hình trực tiếp để quý vị hiệp thông cầu nguyện cho Đức cha cố. Kính mời quý vị đón xem.
 

1. Thánh lễ An táng Đức cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Sang lúc 08giờ00 thứ Hai ngày 9/10/2017
 


2. Thánh lễ lúc 19giờ30 Chúa nhật ngày 8/10/2017: Giáo xứ Chính Toà dâng lễ cầu nguyện cho Đức cha Phanxicô Xaviê​
 

 


3. Thánh lễ lúc 16giờ00 Chúa nhật ngày 8/10/2017: Thiếu nhi Gx Chính toà TB dâng lễ cầu nguyện cho Đức cha Phanxicô Xaviê​
 

 
4. Thánh lễ lúc 14giờ00 Chúa nhật ngày 8/10/2017: 
Giáo hạt Đông Hưng dâng lễ cầu nguyện cho Đức cha Phanxicô Xaviê​

 

 


5. Thánh lễ lúc 9giờ00 Chúa nhật ngày 8/10/2017:  Giáo hạt Nam Tiền Hải dâng lễ cầu nguyện cho Đức cha Phanxicô Xaviê​
 

 


6. Nghi thức Khâm liệm - Nhập quan - Thánh lễ đưa chân Đức cha Phanxicô Xaviê: Thứ Sáu ngày 6/10/2017:
 

 


7. Thánh lễ lúc 19giờ30 thứ Bảy ngày 7/10/2017: Giáo xứ Chính Toà dâng lễ cầu nguyện cho Đức cha Phanxicô Xaviê​
 

 


8. Thánh lễ lúc 16giờ00 thứ Bảy ngày 7/10/2017: Giáo hạt Bắc Tiền Hải dâng lễ cầu nguyện cho Đức cha Phanxicô Xaviê​
 


9. Thánh lễ lúc 14giờ00 thứ Bảy ngày 7/10/2017: Giáo hạt Thái Thuỵ dâng lễ cầu nguyện cho Đức cha Phanxicô Xaviê​
 

 


10. Thánh lễ lúc 10giờ00 thứ Bảy ngày 7/10/2017: Giáo hạt Đông Hưng Yên và Tây Hưng Yên dâng lễ cầu nguyện cho Đức cha Phanxicô Xaviê​
 

 


11. Thánh lễ lúc 8giờ00 thứ Bảy ngày 7/10/2017: Cộng đoàn tu sĩ các Dòng tu dâng lễ cầu nguyện cho Đức cha Phanxicô Xaviê​
 

 


12. Thánh lễ lúc 20giờ00 thứ Sáu ngày 6/10/2017: Quý cha Đại chủng viện Thánh Tâm và quý thầy Chủng sinh GPTB dâng lễ cầu nguyện cho Đức cha Phanxicô Xaviê​
 

 

13. Thánh lễ lúc 17giờ00 thứ Sáu ngày 6/10/2017: Cộng đoàn giáo hạt Thành phố dâng lễ cầu nguyện cho Đức cha Phanxicô Xaviê

 

 

Nguồn: Giáo Phận Thái Bình