Clock-Time
/ 427 / Thánh lễ Online

Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Bảy Sau Chúa Nhật IV Phục Sinh | Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước chủ tế | 05h00 | 09.05

Thánh Lễ Trực Tuyến – Thứ bảy Sau Chúa Nhật IV Phục Sinh, vào lúc 05h00 ngày 09.05.2020, do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước – Giám Mục Giáo Phận Phú Cường chủ tế, tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 303 / Thánh lễ Online

Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Sáu Sau Chúa Nhật IV Phục Sinh | Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước chủ tế | 05h00 | 08.05 Hot

Thánh Lễ Trực Tuyến – Thứ Sáu Sau Chúa Nhật IV Phục Sinh, vào lúc 05h00 ngày 08.05.2020, do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước – Giám Mục Giáo Phận Phú Cường chủ tế, tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường

/ 266 / Thánh lễ Online

Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Năm Sau Chúa Nhật IV Phục Sinh | Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước chủ tế | 05h00 Hot

Thánh Lễ Trực Tuyến – Thứ Năm Sau Chúa Nhật IV Phục Sinh, vào lúc 05h00 ngày 07.05.2020, do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước – Giám Mục Giáo Phận Phú Cường chủ tế, tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 276 / Thánh lễ Online

Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Tư Sau Chúa Nhật IV Phục Sinh | Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước chủ tế | 05h00 | 06.05 Hot

Thánh Lễ Trực Tuyến – Thứ Tư Sau Chúa Nhật IV Phục Sinh, vào lúc 05h00 ngày 06.05.2020, do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước – Giám Mục Giáo Phận Phú Cường chủ tế, tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường

/ 998 / Tin Giáo Phận

Thông báo: Về việc dâng thánh lễ online Hot

Giáo Phận Phú Cường thông báo về việc dâng thánh lễ online, trích đoạn trong thánh lễ thứ hai tuần IV Phục Sinh Năm A, ngày 04.05

/ 257 / Thánh lễ Online

Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Ba Sau Chúa Nhật IV Phục Sinh | Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước chủ tế | 05h00 Hot

Thánh Lễ Trực Tuyến – Thứ Ba Sau Chúa Nhật IV Phục Sinh, vào lúc 05h00 ngày 05.05.2020, do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước – Giám Mục Giáo Phận Phú Cường chủ tế, tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 299 / Thánh lễ Online

Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Hai Sau Chúa Nhật IV Phục Sinh | Đức Cha Giuse GM GPPC | 05h00 | 04.05 Hot

Thánh Lễ Trực Tuyến – Thứ Hai Sau Chúa Nhật IV Phục Sinh, vào lúc 05h00 ngày 04.05.2020, do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước – Giám Mục Giáo Phận Phú Cường chủ tế, tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường

/ 553 / Thánh lễ Online

Thánh Lễ Trực Tuyến: Chúa Nhật IV Phục Sinh | Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ chủ sự | Vào lúc 17h30 Hot

Thánh Lễ Trực Tuyến: Chúa Nhật IV Phục Sinh, vào lúc 17h30 – ngày 03.05.2020, do Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ chủ sự, tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 486 / Thánh lễ Online

Thánh Lễ Thiếu Nhi Trực Tuyến: Chúa Nhật IV Phục Sinh | Lm. Phêrô Huỳnh Thế Vinh | 08h00 | 03.05 Hot

Thánh Lễ Thiếu Nhi Trực Tuyến – Thánh Lễ Chúa Nhật IV Phục Sinh. Ngày cầu nguyện cho ơn gọi, vào lúc 08h00 – ngày 03.05.2020, tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 240 / Tin Giáo Phận

Giờ Cầu Nguyện Trực Tuyến Với Đức Cha Giuse | Giáo Phận Phú Cường | Ngày 02-05 | Vào Lúc 19h30 Hot

Giờ Cầu Nguyện Trực Tuyến Với Đức Cha Giuse - Giám Mục Giáo Phận Phú Cường , vào lúc 19h30 - Ngày 02.05.2020 , tại Toà Giám Mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 534 / Thánh lễ Online

Thánh Lễ Trực Tuyến | Chúa Nhật IV Phục Sinh | Đức Cha Giuse GM GPPC chủ tế | 05h00 | Ngày 03.05

Thánh Lễ Trực Tuyến – Chúa Nhật IV Phục Sinh, vào lúc 05h00 ngày 03.05.2020, do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước – Giám Mục Giáo Phận Phú Cường chủ tế, tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 118 / Tin Giáo Phận

Giờ Cầu Nguyện Trực Tuyến Với Đức Cha Giuse | Giáo Phận Phú Cường | Ngày 01-05 | Vào Lúc 19h30 Hot

Giờ Cầu Nguyện Trực Tuyến Với Đức Cha Giuse - Giám Mục Giáo Phận Phú Cường , vào lúc 19h30 - Ngày 01.05.2020 , tại Toà Giám Mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 262 / Thánh lễ Online

Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Bảy Sau Chúa Nhật III Phục Sinh | Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước chủ tế | 05h00 Hot

Thánh Lễ Trực Tuyến – Thứ Bảy Sau Chúa Nhật III Phục Sinh, vào lúc 05h00 ngày 02.05.2020, do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước – Giám Mục Giáo Phận Phú Cường chủ tế, tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 133 / Tin Giáo Phận

Giờ Cầu Nguyện Trực Tuyến Với Đức Cha Giuse | Giáo Phận Phú Cường | Ngày 30-04 | Vào Lúc 19h30 Hot

Giờ Cầu Nguyện Trực Tuyến Với Đức Cha Giuse - Giám Mục Giáo Phận Phú Cường , vào lúc 19h30 - Ngày 30.04.2020 , tại Toà Giám Mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 370 / Thánh lễ Online

Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Sáu Sau Chúa Nhật III Phục Sinh | Đức Cha Giuse GM GPPC | 05h00 | 01.05

Thánh Lễ Trực Tuyến – Thứ Sáu Sau Chúa Nhật III Phục Sinh, vào lúc 05h00 ngày 01.05.2020, do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước – Giám Mục Giáo Phận Phú Cường chủ tế, tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường

/ 184 / Tin Giáo Phận

Giờ Cầu Nguyện Trực Tuyến Với Đức Cha Giuse | Giáo Phận Phú Cường | Ngày 29-04 | Vào Lúc 19h30 Hot

Giờ Cầu Nguyện Trực Tuyến Với Đức Cha Giuse - Giám Mục Giáo Phận Phú Cường , vào lúc 19h30 - Ngày 29.04.2020 , tại Toà Giám Mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 326 / Thánh lễ Online

Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Năm Sau Chúa Nhật III Phục Sinh | Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước chủ tế | 05h00 Hot

Thánh Lễ Trực Tuyến – Thứ Năm Sau Chúa Nhật III Phục Sinh, vào lúc 05h00 ngày 30.04.2020, do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước – Giám Mục Giáo Phận Phú Cường chủ tế, tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 186 / Tin Giáo Phận

Giờ Cầu Nguyện Trực Tuyến Với Đức Cha Giuse | Giáo Phận Phú Cường | Ngày 28-04 | Vào Lúc 19h30 Hot

Giờ Cầu Nguyện Trực Tuyến Với Đức Cha Giuse - Giám Mục Giáo Phận Phú Cường , vào lúc 19h30 - Ngày 28.04.2020 , tại Toà Giám Mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 376 / Thánh lễ Online

Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Tư Sau Chúa Nhật III Phục Sinh | Đức Cha Giuse GM GPPC | 05h00 | 29.04

Thánh Lễ Trực Tuyến – Thứ Tư Sau Chúa Nhật III Phục Sinh, vào lúc 05h00 ngày 29.04.2020, do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước – Giám Mục Giáo Phận Phú Cường chủ tế, tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường