Clock-Time
/ 976 / Thánh lễ Online

17h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Chúa Nhật Kính Trọng Thể Thánh Tâm Chúa Giêsu | Ngày 13.06.2021

Thánh Lễ Trực Tuyến – Chúa Nhật Kính Trọng Thể Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Vào lúc 05h00 ngày 13.06.2021. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 2006 / Tin Giáo Phận

Chút Tâm Tình Của Người Anh Em Trong Linh Mục Đoàn Giáo Phận Phú Cường Hot

Cha Phaolô Nguyễn Thanh Tuấn, đã trình lên Đức Thánh Cha Phanxicô bản danh sách quý Đức cha cùng linh mục đoàn của Giáo phận Phú Cường, có cả các linh mục dòng đang phục vụ tại giáo phận, để xin Đức Thánh Cha ký tên và chúc lành.
/ 2254 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Chúa Nhật Kính Trọng Thể Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu | Ngày 13.06.2021

Thánh Lễ Trực Tuyến – Chúa Nhật Kính Trọng Thể Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Vào lúc 05h00 ngày 13.06.2021. Do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước Giám mục Giáo phận Phú Cường Chủ sự. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 1033 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Bảy Tuần X Thường Niên - Năm B | Ngày 12.06.2021

Thánh Lễ Trực Tuyến – Thứ Bảy Tuần X Thường Niên - Năm B. Vào lúc 05h00 ngày 12.06.2021. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 1041 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu | Ngày 11.06.2021

Thánh Lễ Trực Tuyến – Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Vào lúc 05h00 ngày 11.06.2021. Do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước Giám mục Giáo phận Phú Cường Chủ sự. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 4866 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Năm Tuần X Thường Niên B | Ngày 10.06.2021

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Năm Tuần X Thường Niên B  | Vào lúc 05h00 ngày 10.06.2021. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 4240 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Tư Tuần X Thường Niên B | Ngày 09.06.2021

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Tư Tuần X Thường Niên B  | Vào lúc 05h00 ngày 09.06.2021. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 3966 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Ba Tuần X Thường Niên B | Ngày 08.06.2021

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Ba Tuần X Thường Niên B  | Ngày 08.06.2021Vào lúc 05h00 ngày 08.06.2021. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 3497 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Hai Tuần X Thường Niên B | Ngày 07.06.2021

Thánh Lễ Trực Tuyến – Thứ Hai tuần X Thường Niên B. Vào lúc 05h00 ngày 07.06.2021. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 3258 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô | Ngày 06.06.2021

Thánh Lễ Trực Tuyến – Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô. Vào lúc 05h00 ngày 06.06.2021. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 1879 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Bảy Sau Chúa Nhật IX Thường Niên Năm B | Ngày 05.06.2021

Thánh Lễ Trực Tuyến – Thứ Bảy Sau Chúa Nhật IX Thường Niên Năm B. Vào lúc 05h00 ngày 05.06.2021. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 1880 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Sáu Sau Chúa Nhật IX Thường Niên Năm B | Ngày 04.06.2021

Thánh Lễ Trực Tuyến – Thứ Sáu Sau Chúa Nhật IX Thường Niên Năm B. Vào lúc 05h00 ngày 04.06.2021. Do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước Giám mục Giáo phận Phú Cường Chủ sự. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 1996 / Tin Giáo Phận

Thánh Lễ Tạ Ơn - Giáo Xứ Búng Chia Tay Cha Phó Giuse Lê Anh Hùng

Thánh lễ Chúa nhật lúc 4g30 ngày 9-5-2021, tại giáo xứ Búng, do cha Simon Nguyễn Văn Thu chủ tế; cha phó Giuse Lê Anh Hùng và cha phó Giuse Đặng Cao Minh Quý đồng tế, cùng với sự tham dự của giáo dân Búng trong sớm mai yên lành.
/ 3013 / Tin Giáo Phận

Làm Phép Xe Mới Của Ban Truyền Thông Phú Cường Hot

Một “phòng truyền thông di động” - chiếc xe mới của Ban Truyền thông Giáo phận Phú Cường - đã được Đức cha Giuse làm phép vào lúc 11 giờ sáng thứ Tư, ngày 19 tháng 5 năm 2021, tại sân Trung tâm Mục vụ Giáo phận Phú Cường, với sự tham dự của quý cha đặc trách và các anh chị em trong Ban Truyền thông. 
/ 2790 / Tin Giáo Phận

Giáo Phận Phú Cường – Thánh Lễ Truyền Chức Phó Tế Hot

Thánh lễ truyền chức Phó tế cho 7 thầy chủng sinh được tổ chức vào sáng thứ Tư, ngày 12 tháng 5 năm 2021, tại nguyện đường của Trung tâm Mục vụ Giáo phận Phú Cường, do Đức Giám mục Giuse Nguyễn Tấn Tước chủ sự. Cùng đồng tế có cha Simon Nguyễn Văn Thu – Tổng đại diện giáo phận Phú Cường, chánh xứ Giáo xứ Búng; cha Gioan Baotixita Phạm Quý Trọng – Đặc trách Ơn gọi linh mục giáo phận Phú Cường; cha Antôn Hà Văn Minh – Hạt trưởng Giáo hạt Phú Cường, chánh xứ Giáo xứ Chánh toà; cùng quý cha trong Toà Giám mục.
/ 1467 / Tin Giáo Phận

ĐIỂM TIN GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG 06.05.2021

ĐIỂM TIN GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG 11.05.2021


1. Giáo Phận Phú Cường Thông Báo Về Việc Phòng Tránh Dịch Covid-19 Trong Tình Hình Mới.
2. Tin Giáo Xứ Long Bình – Giáo Hạt Tây Ninh: Giáo Xứ Long Bình Mừng Lễ Thánh Giuse Thợ - Bổn Mạng Giáo Xứ.

/ 6117 / Thánh lễ Online

Trực Tiếp: Thánh Lễ Truyền Chức Phó Tế - Giáo Phận Phú Cường | Ngày 12/05/2021 Hot

Thánh Lễ Truyền Chức Phó Tế Giáo Phận Phú Cường. Vào lúc 09h30, ngày 12.05.2021 Tại Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận Phú Cường. Do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám mục Giáo Phận Phú Cường chủ tế.

/ 3750 / Tin Giáo Phận

Thánh Lễ Chúa Chiên Lành Tại Giáo Xứ Búng Hot

Thánh lễ dành cho các em thiếu nhi lúc 7g30 ngày 25-4-2021 được cử hành long trọng do cha sở Simon Nguyễn Văn Thu chủ tế. Với sự tham dự của các phụ huynh, và con em thiếu nhi giáo xứ Búng trong bầu khí sốt mến...