Clock-Time

08h00 | Nghi Thức Tẩn Liệm và Thánh Lễ Cầu Nguyện cho Cha GIUSE NGUYỄN DUY NHẤT | 24.08.2022

Nghi Thức Tẩn Liệm và Thánh Lễ Cầu Nguyện cho Cha GIUSE NGUYỄN DUY NHẤT. Vào lúc 08h00 ngày 24.08.2022. Tại tư gia thuộc Giáo xứ Thượng Phúc - Giáo Phận Phú Cường. Do cha Simon Nguyễn Văn Thu - Tổng đại diện Giáo phận Phú Cường - chủ sự

NGHI THỨC TẨN LIỆM VÀ THÁNH LỄ CẦU NGUYỆN

CHA GIUSE NGUYỄN DUY NHẤT

VÀO LÚC 08H00 NGÀY 24/08/2022