Clock-Time

08h00 | TRỰC TIẾP | NGÀY KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO | GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG | 22.10.2023

NGÀY KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG. Vào lúc 08h00, Chúa Nhật, ngày 22.10.2023. Tại Trung Tâm Mục Vụ - Giáo Phận Phú Cường...