Clock-Time

19h30 | Trực Tiếp: Chầu Thánh Thể với Đức Cha Giuse | GPPC | Ngày 02-04

Trực Tiếp: Chầu Thánh Thể với Đức Cha Giuse - Giám Mục Giáo Phận Phú Cường trong bối cảnh đại dịch Covid-19 - Vào lúc 19h30 ngày 02.04.2020.

TRỰC TIẾP

CHẦU THÁNH THỂ VỚI ĐỨC CHA GIUSE - GIÁM MỤC GIÁO PHẬN

 TRONG BỐI CẢNH ĐẠI DỊCH COVID-19

NGÀY 02 - 04


      
 

Trực Tiếp: Chầu Thánh Thể với Đức Cha Giuse - Giám Mục Giáo Phận Phú Cường trong bối cảnh đại dịch Covid-19 - Vào lúc 19h30 ngày 02.04.2020.
——————————————
Các bạn có thể theo dõi qua kênh facebook và trang website:
Trang facebook:
https://www.facebook.com/truyenthongphucuong/
Trang website: https://giaophanphucuong.org/
——————————————
Chân Thành cảm ơn quý vị.