Clock-Time

19h30 Trực Tiếp: Giờ Cầu Nguyện Với Đức Cha Giuse - Giám Mục Giáo Phận Phú Cường - Ngày 01.04

Cùng cầu nguyện với Đức Cha Giuse - Giám Mục Giáo Phận Phú Cường trong bối cảnh đại dịch Covid-19 - Vào lúc 19h30 ngày 01.04.2020

TRỰC TIẾP

GIỜ CẦU NGUYỆN VỚI ĐỨC CHA GIUSE - GIÁM MỤC GIÁO PHẬN

 TRONG BỐI CẢNH ĐẠI DỊCH COVID-19

NGÀY 01 - 04