Clock-Time

Ban Caritas Giáo Phận - Chương trình văn nghệ gây quỹ vì người nghèo

Ủy Ban Bác Ái Xã Hội - Caritas Phú Cường tổ chức Thánh lễ cầu nguyện cho những công việc bác ái của Giáo Phận, cho quý ân nhân.
TIN GIÁO PHẬN

BAN CARITAS GIÁO PHẬN

THƯ NGỎ ỦNG HỘ CHO CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ

GÂY QUỸ VÌ NGƯỜI NGHÈO