Clock-Time

Ban Hội đồng Mục vụ Giáo hạt Phú Cường nhiệm kỳ (2017-2020)

cha Antôn Hà văn Minh đã gặp gỡ các ban đại diện Hội đồng Mục vụ giáo xứ (HĐMVGX) trong giáo hạt Phú Cường...
TIN GIÁO PHẬN

BAN HỘI ĐỒNG MỤC VỤ
 
GIÁO HẠT PHÚ CƯỜNG NHIỆM KỲ (2017-2020)

Để kiến tạo sự hiệp thông trong tinh thần hiệp nhất yêu thương, vào lúc 10h00 Chúa Nhật ngày 19-02-2017, cha Antôn Hà văn Minh - Hạt trưởng hạt Phú Cường, Đặc trách Uỷ ban Giáo dân giáo phận, đã gặp gỡ các ban đại diện Hội đồng Mục vụ giáo xứ (HĐMVGX) trong giáo hạt Phú Cường, gồm: Thánh Giuse, Búng, Lái Thiêu, Chánh Tòa, Phú Lợi, Bình Sơn, Bà Trà, Bến Sắn, Chánh Thiện, Mỹ Hảo, Bà Lụa, An Phú, Bình Hòa, tại nhà thờ Lái Thiêu. Cha Antôn nói rõ nhiệm vụ của từng thành viên thuộc xứ HĐMVGX theo qui chế Hội đồng Mục vụ giáo phận được Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám mục Giáo phận Phú Cường, ấn ký và ban hành vào ngày 25-12-2016.

Giáo Hội Chúa Kitô là một cộng đoàn được qui tụ trong đức tin và đức mến, vì thế, HĐMVGX đảm nhận vai trò quan trọng điều hành giáo xứ bên cạnh cha sở. Ban thường vụ gồm có trưởng ban, các phó ban, thư ký, thủ quỹ, trưởng các giới và các ban chuyên trách, trong nhiệm kỳ 4 năm.

 

Sự có mặt khá đầy đủ của các anh chị em nói lên tinh thần trách nhiệm cao thực hiện mối liên kết từ giáo xứ, giáo hạt và giáo phận đi đến sự thống nhất bầu ban Hội đồng Mục vụ Giáo hạt Phú Cường, gồm các anh chị.
 

- Trưởng ban: Anh Giuse Nguyễn văn Minh (GX. Chánh Tòa)

- Phó ban: Anh Vinh Sơn Nguyễn văn Bôn (GX. An Phú)

- Thư ký: Anh Phêrô Nguyễn văn Hát (GX. Lái Thiêu)

* Các ban chuyên trách:

- Chị Maria Trần thị Thu Hà (GX. Chánh Thiện)

- Chị Maria Trần thị Kim Loan (GX. Vinh Sơn)

- Chị Maria Đặng thị Kim Thoa (GX. Bình Hòa)

- Anh Giuse Bùi Quốc Khoa (GX. Phú Lợi)

Thánh lễ được cử hành vào lúc 12h00, do cha Antôn chủ tế trong bầu không khí thánh thiện và ấm cúng, các anh chị ý thức trách nhiệm quan trọng trong việc đem tình yêu Chúa cho mọi người, bằng sự thôi thúc nhiệt tâm đem bầu khí mới cho Giáo Hội, trong sự cộng tác với cha xứ và liên kết với nhau qua cha đặc trách Uỷ ban Giáo dân giáo phận để tổ chức, điều hành các công việc giáo xứ cách chặt chẽ, đạt hiệu quả cao.

 

Qua bài Phúc Âm theo Thánh Matthêu (5,38-48), sự hoàn thiện của Cha trên trời biểu tỏ qua thái độ bao dung, Ngài độ lượng đến nỗi mau quên tội lỗi của con người, đầy lòng thương xót đón nhận tất cả mọi người. Là môn đệ Chúa Kitô, mỗi thành viên trong HĐMVGX phải biết thực hành đức mến trong các mối tương giao, để từ đó trở thành dấu chỉ cho vương quốc Thiên Chúa, vương quốc an bình hạnh phúc luôn bao dung quảng đại và yêu thương nhau.
 

Sau Thánh lễ, mọi người chụp hình lưu niệm, ăn trưa và ra về trong bình an. Xin cầu chúc ban Hội đồng Mục vụ Giáo hạt Phú Cường nhiệm kỳ mới (2017-2020) hoàn thành tốt nhiệm vụ được lãnh nhận để làm sáng danh Chúa.

Maria Phượng – Truyền thông giáo phận