Clock-Time

CÁO PHÓ: Linh mục Đaminh Nguyễn Minh Tuân, MF

CÁO PHÓ: Linh mục Đaminh Nguyễn Minh Tuân - Tỉnh Dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam TRONG NIỀM TIN VÀO CHÚA KITÔ PHỤC SINH

Tỉnh Dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam  


KÍNH BÁO 

Linh mục ĐAMINH NGUYỄN MINH TUÂN, MF
 

Sinh ngày: 21/05/1971, tại Thái Bình

Khấn dòng ngày: 14/09/1996

Lãnh sứ vụ Linh mục: 14/10/2009

đã về nhà Cha lúc 09g00, thứ Hai ngày 02/12/2019, tại Bệnh Viện Nhân Dân 115, sau 48 năm làm con Chúa trên dương thế, 23 năm sống lời khấn Dòng và 10 năm thi hành sứ vụ linh mục.

Nghi thức tẩn liệm: 17h00 thứ Hai, 02/12/2019, tại trụ sở Tỉnh dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam.

Thánh lễ An táng được cử hành lúc 08h00, thứ Năm ngày 05/12/2019 do Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, giám mục giáo phận Phú Cường chủ tế, tại trụ sở Tỉnh Dòng Thừa Sai Đức Tin Việt nam, 311/14/9, đường 30/4, Phú Thọ, Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Cha Đaminh Nguyễn Minh Tuân, MF sẽ an nghỉ trong khuôn viên phần mộ anh em Thừa Sai Đức Tin tại đất thánh giáo xứ Bà Trà, giáo phận Phú Cường.  

Kính xin quý Đức cha, quý Bề trên, quý cha, quý tu sĩ và quý vị hiệp thông cầu nguyện cho Cha Đaminh Nguyễn Minh Tuân, MF. được sớm hưởng nhan thánh Chúa.

 Kính báo

Tm. Tỉnh dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam
 
Lm. Tôma Đinh Ngọc Lộc, MF

Giám tỉnh