Clock-Time

Chúa Nhật Chúa Chiên Lành Tại Giáo Xứ Bình Hòa

Vào thánh lễ Thiếu nhi lúc 8 giờ, Chúa Nhật, ngày 12/5/2019, giáo xứ Bình Hoà cử hành thánh lễ Chúa Chiên Lành để cầu nguyện và cổ võ cho ơn gọi tu trì. Trong ngày cầu nguyện cho ơn gọi linh mục tu sĩ hôm nay, giáo xứ đã giới thiệu đến các em thiếu nhi và cộng đoàn một số dòng tu tại Việt Nam.

TIN GIÁO PHẬN

CHÚA NHẬT CHÚA CHIÊN LÀNH TẠI GIÁO XỨ BÌNH HÒA

 
Vào thánh lễ Thiếu nhi lúc 8 giờ, Chúa Nhật, ngày 12/5/2019, giáo xứ Bình Hoà cử hành thánh lễ Chúa Chiên Lành để cầu nguyện và cổ võ cho ơn gọi tu trì. Trong ngày cầu nguyện cho ơn gọi linh mục tu sĩ hôm nay, giáo xứ đã giới thiệu đến các em thiếu nhi và cộng đoàn một số dòng tu tại Việt Nam. Qua đó cộng đoàn cùng ca khen và cảm tạ tình yêu thương của Thiên Chúa đã ban xuống cho quý tu sĩ để các ngài có thể sống ơn gọi và cộng tác vào công trình cứu độ của Chúa trong lòng Giáo Hội.

 

 
- Dòng Con Đức Mẹ Mân Côi,

- Dòng Don Bosco,

- Dòng Đa Minh,

- Dòng Kín Cát Minh,

- Dòng Xitô,

- Dòng Camêlô,

- Dòng Phaolô,

- Dòng Mến Thánh Giá,

- Tu đoàn Thừa Sai Thánh Mẫu,

- Tu hội Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn,

- Linh mục triều.

 

 
Các em thiếu nhi trong tu phục đơn sơ, mang những nét riêng của từng hội dòng, đã giới thiệu cho cộng đoàn và đặc biệt là các em thiếu nhi biết thêm về linh đạo, hoạt dòng, cũng như các đặc sủng của các dòng tu.
 
Hi vọng qua dịp này các em thiếu nhi trong giáo xứ Bình Hòa sẽ lắng nghe được tiếng Chúa mời gọi và sẵn sàng đáp lại tiếng của Ngài.

 

 
Giuse Trần Đức Vinh – Truyền Thông Phú Cường

Album hình
 • GxBinhHoaChuaNhatChuaChienLanh2019
 • GxBinhHoaChuaNhatChuaChienLanh2019
 • GxBinhHoaChuaNhatChuaChienLanh2019
 • GxBinhHoaChuaNhatChuaChienLanh2019
 • GxBinhHoaChuaNhatChuaChienLanh2019
 • GxBinhHoaChuaNhatChuaChienLanh2019
 • GxBinhHoaChuaNhatChuaChienLanh2019
 • GxBinhHoaChuaNhatChuaChienLanh2019
 • GxBinhHoaChuaNhatChuaChienLanh2019
 • GxBinhHoaChuaNhatChuaChienLanh2019
 • GxBinhHoaChuaNhatChuaChienLanh2019
 • GxBinhHoaChuaNhatChuaChienLanh2019
 • GxBinhHoaChuaNhatChuaChienLanh2019
 • GxBinhHoaChuaNhatChuaChienLanh2019
 • GxBinhHoaChuaNhatChuaChienLanh2019
 • GxBinhHoaChuaNhatChuaChienLanh2019
 • GxBinhHoaChuaNhatChuaChienLanh2019
 • GxBinhHoaChuaNhatChuaChienLanh2019
 • GxBinhHoaChuaNhatChuaChienLanh2019
 • GxBinhHoaChuaNhatChuaChienLanh2019
 • GxBinhHoaChuaNhatChuaChienLanh2019
 • GxBinhHoaChuaNhatChuaChienLanh2019