Clock-Time

CHƯƠNG TRÌNH NGÀY CẦU NGUYỆN CHO ƠN THIÊN TRIỆU VỚI CHỦ ĐỀ "ƠN GỌI LÀ HÔM NAY, SỨ MẠNG KITÔ HỮU LÀ LÚC NÀY"

CHƯƠNG TRÌNH NGÀY CẦU NGUYỆN CHO ƠN THIÊN TRIỆU VỚI CHỦ ĐỀ "ƠN GỌI LÀ HÔM NAY, SỨ MẠNG KITÔ HỮU LÀ LÚC NÀY"
Địa điểm: Giáo xứ Bùng Thời gian: 06h30-11h30, Chúa Nhật V Phục Sinh, ngày 22/04/2018
NGÀY CẦU NGUYỆN CHO ƠN GỌI - LẦN THỨ 55

ƠN GỌI LÀ HÔM NAY, SỨ MẠNG KITÔ HỮU LÀ LÚC NÀY
PHẦN MỘT
PHẦN HAI
PHẦN BA
PHẦN BỐN