Clock-Time

Chương trình Tuần Thánh và Lễ Phục Sinh tại giáo xứ Chánh Toà Phú Cường

CHƯƠNG TRÌNH

TUẦN THÁNH VÀ PHỤC SINH 2018

GIÁO XỨ CHÁNH TOÀ


(Từ ngày 29.3 – 01.4.2018)

 • THỨ NĂM TUÂN THÁNH (NGÀY 29.3.2018)

  • 5h Lễ Đèn I

  • 8h Thánh Lễ Truyền Dầu

  • 5h Thánh lễ Tiệc Ly do Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước – Giám mục giáo phận Phú Cường chủ tế

 • THỨ SÁU TUẦN THÁNH (NGÀY 30.3-2018) -  ĂN CHAY VÀ KIÊNG THỊT

  • 5h Lễ Đèn II

  • 17h30 Chặng Đàng Thánh Giá Trọng Thể Ngoài Trời.

  • 19h Nghi Thức Suy Tôn Thánh Giá do Đức cha Giuse chủ tế.

 • THỨ BÀY TUẦN THÁNH (NGÀY 31.3-2018)

  • 5h Lễ Đèn III

  • 19h Thánh lễ vọng Phục Sinh do Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước – Giám mục giáo phận Phú Cường chủ tế.

 • CHÚA NHẬT PHỤC SINH (NGÀY 01.4.2018)

  • 5h Thánh lễ Phục Sinh do Đức Cha Phê rô Trần Đình Tứ - Nguyễn Giám mục giáo phận Phú Cường.

  • Các giờ lễ khác: 7h, 8h15, 10h 30 (Lễ tiếng anh) 16h, 17h30, 19h.