Clock-Time

Comitium Phú Cường Mừng Ngày Truyền Thống 14/8/2019

Vào lúc 8 giờ sáng, hơn 800 ủy viên, hội viên Comitium Phú Cường, của 96 giáo xứ, đã tập họp tại nơi đây, để tham dự thánh lễ kính Đức Mẹ hồn xác lên trời, mừng ngày Truyền thống Legio Mariae Việt Nam

TIN GIÁO PHẬN

COMITIUM PHÚ CƯỜNG MỪNG NGÀY TRUYỀN THỐNG 14/8/2019

 
Nhà thờ Chánh Tòa, ngày 14/8/2019.
 
Vào lúc 8 giờ sáng, hơn 800 ủy viên, hội viên Comitium Phú Cường, của 96 giáo xứ, đã tập họp tại nơi đây, để tham dự thánh lễ kính Đức Mẹ hồn xác lên trời, mừng ngày Truyền thống Legio Mariae Việt Nam.

Sau phần kinh Khai mạc với tràng chuỗi 50, cha Phêrô Trương Huy Hoàng - Linh giám Comitium Phú Cường - đã thông báo và nhắc nhở về định hướng công tác mục vụ sắp tới.
 
Đến 9 giờ, Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám mục Giáo phận Phú Cường - đã đến tham dự. Anh trưởng Martino Nguyễn Anh Tuấn đã báo cáo lên Đức cha, các hoạt đông trong năm qua và quyết tâm hoàn thành mục tiêu đề ra trong năm tới, trước tiên là ngay trong tháng 9 này.

 

 
Đức cha Giuse đã nghe báo cáo và ngài có lời chúc mừng, cũng như nhắn nhủ đến quý anh chị em hội viên. Huấn từ của Đức cha đại ý như sau: “Về đường hướng mục vụ truyền giáo trong 3 năm qua, tỷ lệ người Công giáo Việt Nam trong nhiều năm qua không được tăng lên, để mọi người ý thức sứ vụ cấp thiết này. Đề cập đến Legio Mariae, Đức cha mong muốn tất cả các giáo xứ trong giáo phận đều có Legio (còn 15/120 giáo xứ chưa có). Đức cha kể những mẫu chuyện dí dỏm để hướng dẫn hội viên Legio phương pháp tiếp cận anh chị em ngoại giáo và nghệ thuật đi thăm viếng.

 


Trong 35 phút chia sẻ, Đức cha rất vui khi có sự hiện diện đông đảo của các hội viên. Đức cha mong sao cho có thêm nhiều người tham gia vào hội, để mọi việc lành phúc đức được Thiên Chúa chúc lành qua lời bầu cử của Đức Maria.
 
Tiếp theo là thánh lễ. Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ - Nguyên Giám mục giáo phận - đã chủ tế thánh lễ. Cùng hiệp dâng có quý cha linh giám Phêrô Trương Huy Hoàng, cha Gioan B. Nguyễn Minh Hùng và quý cha khách.
 
Trong bài giảng lễ đã nói về nguồn gốc thánh lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, và về tín điều này. Từ 3 bài Lời Chúa, Đức cha giúp cộng đoàn hiểu thêm về những ân phúc mà Đức Mẹ được Thiên Chúa ban tặng... Đức cha nhắc nhở mọi người năng chạy đến với Mẹ, tin tưởng vào sự cầu bầu của Mẹ...

 

 
***
Vài nét về Comitium Phú Cường:


Năm 1952 Praesidium Nữ Vương Các Thánh Mân Côi được thành lập tại họ đạo Phú Cường. Năm 1963 giáo xứ Phú Cường có 4 praesidium. Khi giáo phận Phú Cường được thành lập vào 1965, Đức cha Giuse Phạm Văn Thiên - Giám mục  tiên khởi - là linh giám Senatus Việt Nam, nên Legio Phú Cường được nhiều quan tâm.

Ngày 01/01/1994, cha Phêrô Trần Đình Tứ lập Curia Dầu Tiếng và làm linh giám tiên khởi với 9 Praesium và 40 hội viên.
 
 Ngày 29/6/1994, Curia Phú Cường được thành lập (cuộc họp có cố Giám mục Giuse và cố Giám mục Louis) với 18 Praesium và 227 hội viên, linh giám là cha quản hạt Phêrô Trần Đình Tứ, trưng Giuse Trần Năng Vĩnh. Ngày 06/01/1999, cha Phêrô lãnh nhận sứ vụ Giám mục, ngài đã bổ nhiệm cha Tổng đại diện Micae Lê Văn Khâm làm linh giám Comitium. Ngày 27/02/2000, Đức cha bổ nhiệm thêm cha quản hạt Phước Thành Giuse Trần Thái Hiến cùng làm linh giám Phú Cường. Sau đó, các Đức cha tiếp tục bổ nhiệm cha Phêrô Trương Huy Hoàng làm linh giám (từ 2012) và cha Gioan B. Nguyễn Minh Hùng là phụ tá Comitium.
 
Tôma Đỗ Lộc Sơn & Tân Lê

Album hình
 • LeGioMaria-2019
 • LeGioMaria-2019
 • LeGioMaria-2019
 • LeGioMaria-2019
 • LeGioMaria-2019
 • LeGioMaria-2019
 • LeGioMaria-2019
 • LeGioMaria-2019
 • LeGioMaria-2019
 • LeGioMaria-2019
 • LeGioMaria-2019
 • LeGioMaria-2019
 • LeGioMaria-2019
 • LeGioMaria-2019
 • LeGioMaria-2019