Clock-Time

Cộng Đoàn Giáo Xứ Phong Cốc Mừng Lễ Kính Thánh Phanxicô Assisi

Vào lúc 17g45 thứ Năm, ngày 03 tháng 10 năm 2019, cộng đoàn giáo xứ Phong Cốc cùng hiệp dâng thánh lễ mừng kính thánh Phanxicô Assisi. Đây cũng là bổn mạng của gia đình Phan Sinh giáo xứ Phong Cốc.

TIN GIÁO PHẬN

CỘNG ĐOÀN GIÁO XỨ PHONG CỐC MỪNG LỄ KÍNH THÁNH PHANXICÔ ASSISI

 
Vào lúc 17g45 thứ Năm, ngày 03 tháng 10 năm 2019, cộng đoàn giáo xứ Phong Cốc cùng hiệp dâng thánh lễ mừng kính thánh Phanxicô Assisi. Đây cũng là bổn mạng của gia đình Phan Sinh giáo xứ Phong Cốc.
 
Trong thánh lễ có sự hiện diện của cha chánh xứ Đa Minh, quý thầy, quý soeur,  gia đình Phan Sinh và toàn thể cộng đoàn trong giáo xứ.

 

 
Trong bài giảng lễ, thầy Phanxico Xavie chia sẻ với cộng đoàn, thầy giúp mọi người hiểu thêm đôi nét về thánh Phanxico Assisi. Cách đặc biệt, thầy cũng nói về chủ đề của tháng 10 năm nay là “Tháng đặc biệt truyền giáo” theo ý của Đức Thánh Cha Phanxicô. Trong tinh thần hiệp thông với Đức Thánh Cha và toàn thể Hội Thánh, Đức cha Giuse giáo phận Phú Cường tha thiết mong muốn mọi người trong giáo phận cùng hiệp thông với nhau trong lời kinh Mân Côi, liên kết chặt chẽ với nhau qua các chuỗi kinh Mân Côi và cách riêng mỗi giáo xứ hãy dành ra một giờ chầu Thánh Thể để cầu nguyện cho công việc truyền giáo. Các việc làm trên không chỉ thực hiện trong tháng 10 mà tiếp tục thực hành trong năm.
 
Thánh lễ kết thúc vào lúc 18g45 trong niềm vui của toàn thể cộng đoàn. Sau thánh lễ, gia đình Phan Sinh cùng chụp hình lưu niệm.
 
Anna Thuỳ Dung – Truyền thông Phú Cường

Album hình
 • GXPhongCoc-ThanhPhanXicoAsisi
 • GXPhongCoc-ThanhPhanXicoAsisi
 • GXPhongCoc-ThanhPhanXicoAsisi
 • GXPhongCoc-ThanhPhanXicoAsisi
 • GXPhongCoc-ThanhPhanXicoAsisi
 • GXPhongCoc-ThanhPhanXicoAsisi
 • GXPhongCoc-ThanhPhanXicoAsisi
 • GXPhongCoc-ThanhPhanXicoAsisi
 • GXPhongCoc-ThanhPhanXicoAsisi
 • GXPhongCoc-ThanhPhanXicoAsisi
 • GXPhongCoc-ThanhPhanXicoAsisi