Clock-Time

Đại Hội Giới Trẻ Giáo Phận Phú Cường 2023

Thông tin về Đại Hội Giới Trẻ Giáo Phận Phú Cường 2023. Thời gian: 9g00 - 19g, ngày Chúa Nhật 26/11/2023. Địa điểm: Giáo xứ Lái Thiêu - Giáo hạt Phú Cường...

TIN GIÁO PHẬN
Đại Hội Giới Trẻ Giáo Phận Phú Cường 2023
Hiệp Thông Loan Báo Tin Mừng

Thông tin về Đại Hội Giới Trẻ Giáo Phận Phú Cường 2023

Thời gian: 9g00 - 19g, ngày Chúa Nhật 26/11/2023

Địa điểm: Giáo xứ Lái Thiêu - Giáo hạt Phú Cường

Mời các bạn trẻ quan tâm và muốn tham dự, xin xem thông tin chi tiết