Clock-Time

Đan Viện Cát Minh Phú Cường Mừng Kính Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu

Thánh lễ do Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ - Nguyên Giám mục giáo phận Phú Cường - chủ tế. Đồng tế với ngài có cha Tổng đại diện Simon Nguyễn Văn Thu và rất đông quý cha trong giáo phận, cách riêng giáo hạt Phú Cường.

TIN GIÁO PHẬN

ĐAN VIỆN CÁT MINH PHÚ CƯỜNG MỪNG KÍNH THÁNH TÊRÊSA HÀI ĐỒNG GIÊSU

 
Trong niềm hân hoan của toàn thể cộng đoàn dân Chúa, vào lúc 10 giờ, ngày 01.10.2019, tại Đan viện Cát Minh Thánh Giuse Phú Cường, đã long trọng cử hành thánh lễ mừng kính thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu. Đây cũng là bổn mạng của đan viện.
 
Thánh lễ do Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ - Nguyên Giám mục giáo phận Phú Cường - chủ tế. Đồng tế với ngài có cha Tổng đại diện Simon Nguyễn Văn Thu và rất đông quý cha trong giáo phận, cách riêng giáo hạt Phú Cường.
 
Tham dự thánh lễ có sự hiện diện của các hội viên Dòng Ba Cát Minh, quý tu sĩ nam nữ, cùng bà con giáo dân trong và ngoài giáo phận, đã đến rất sớm cùng chào đón Đức cha Phêrô về hiệp dâng thánh lễ.

 

 
Trong bài chia sẻ Lời Chúa, Đức cha Phêrô đã cho cộng đoàn biết thêm về cuộc đời của thánh nữ Têrêsa. Với tuổi đời chỉ mới 24 tuổi, thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu đã để lại cho trần gian một con đường nên thánh xem ra đơn sơ, giản dị, nhưng cũng là một linh đạo tuyệt vời: "Con đường thơ ấu thiêng liêng". Têrêsa đã hiểu được bí quyết nên thánh theo Thánh Kinh:trở nên người lớn nhất phải trở nên bé nhỏ nhất”. Đây là kinh nghiệm sống của thánh nữ Têrêsa trong cuộc sống hằng ngày. Con đường nên thánh của ngài là con đường thơ ấu thiêng liêng. Muốn đi con đường ấy, bí quyết thật giản dị: "Hãy dâng mình yêu Chúa, hãy chấp nhận đau khổ hy sinh vì Chúa". Đức cha Phêrô cũng mời gọi mỗi người hãy biết noi gương thánh nữ sống giản dị đơn sơ, làm tất cả mọi việc chỉ vì lòng yêu mến Chúa. Để cuộc đời của mỗi người là những đoá hoa hồng thơm ngát dâng lên trước ngai tòa Chúa.

 

 
Sau bài giảng, Đức cha Phêrô cử hành nghi thức tuyên khấn cho hai thành viên gia nhập vào Hội dòng Ba Cát Minh.
 
Cuối thánh lễ, Đức cha Phêrô làm phép hoa hồng và hôn xương thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu.
 
Thánh lễ kết thúc vào lúc 11 giờ 15 trong niềm hân hoan và bình an.
 
Maria Ngọc Hiếu – Truyền thông Phú Cường

Album hình
 • DanVienCatMinh-ThanhTeresaHaiDongGieSu2019
 • DanVienCatMinh-ThanhTeresaHaiDongGieSu2019
 • DanVienCatMinh-ThanhTeresaHaiDongGieSu2019
 • DanVienCatMinh-ThanhTeresaHaiDongGieSu2019
 • DanVienCatMinh-ThanhTeresaHaiDongGieSu2019
 • DanVienCatMinh-ThanhTeresaHaiDongGieSu2019
 • DanVienCatMinh-ThanhTeresaHaiDongGieSu2019
 • DanVienCatMinh-ThanhTeresaHaiDongGieSu2019
 • DanVienCatMinh-ThanhTeresaHaiDongGieSu2019
 • DanVienCatMinh-ThanhTeresaHaiDongGieSu2019
 • DanVienCatMinh-ThanhTeresaHaiDongGieSu2019
 • DanVienCatMinh-ThanhTeresaHaiDongGieSu2019
 • DanVienCatMinh-ThanhTeresaHaiDongGieSu2019
 • DanVienCatMinh-ThanhTeresaHaiDongGieSu2019
 • DanVienCatMinh-ThanhTeresaHaiDongGieSu2019
 • DanVienCatMinh-ThanhTeresaHaiDongGieSu2019
 • DanVienCatMinh-ThanhTeresaHaiDongGieSu2019