Clock-Time

Đan Viện Cát Minh Thánh Giuse Phú Cường Mừng Quan Thầy Têrêsa Avila

Trong niềm hân hoan và tạ ơn Thiên Chúa, vào lúc 6 giờ ngày 15.10.2010, Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ - Nguyên Giám mục giáo phận Phú Cường - đã đến dâng thánh lễ trọng thể mừng kính thánh Têrêsa Avila tại Đan viện Cát Minh Phú Cường. Đồng tế với Đức cha Phêrô, có cha Giêrônimô Nguyễn Phi Hùng - Chánh xứ Bến Sắn; cùng quý cha khách của Đan viện. Tham dự thánh lễ có quý tu sĩ nam nữ, Hội dòng Ba Cát Minh, và bà con giáo dân...

TIN GIÁO PHẬN

ĐAN VIỆN CÁT MINH THÁNH GIUSE PHÚ CƯỜNG
MỪNG QUAN THẦY TÊRÊSA AVILA

Trong niềm hân hoan và tạ ơn Thiên Chúa, vào lúc 6 giờ ngày 15.10.2010, Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ - Nguyên Giám mục giáo phận Phú Cường - đã đến dâng thánh lễ trọng thể mừng kính thánh Têrêsa Avila tại Đan viện Cát Minh Phú Cường. Đồng tế với Đức cha Phêrô, có cha Giêrônimô Nguyễn Phi Hùng - Chánh xứ Bến Sắn; cùng quý cha khách của Đan viện. Tham dự thánh lễ có quý tu sĩ nam nữ, Hội dòng Ba Cát Minh, và bà con giáo dân.

Trong bài giảng, Đức cha Phêrô khả kính đã làm nổi bật lên những nhân đức mà thánh Têrêsa đã làm cho Dòng Cát Minh và Giáo Hội qua cuộc cải tổ. Bằng đời sống thần bí và luôn đi tìm sự khôn ngoan đích thực nơi Đức Kitô, thánh Têrêsa đã cùng với thánh Gioan Thánh Giá đem lại cho dòng một luồng sinh khí mới, không cậy dựa vào sức mình mà luôn để Chúa Thánh Thần dạy dỗ. 

Công cuộc cải tổ không phải không có đau khổ, thánh Têrêsa cũng bị hiểu lầm và đau khổ đến độ còn xin Chúa cho mình được chết. Tuy nhiên, trải qua những đau khổ đó, đời sống thần bí như được tôi luyện thêm. Vào thời của thánh Têrêsa, nhiều đan viện Cát Minh được thiết lập. 

Đức cha Phêrô cũng nguyện xin và ước mong cho con cái Cát Minh luôn biết noi gương nhân đức và đời sống thần bí của thánh Têrêsa Avila, để sống đời chiêm niệm thật sâu xa, luôn là sự gặp gỡ Thiên Chúa và mưu ích cho Giáo Hội bằng đời dâng hiến của mình.

Thánh lễ kết thúc vào lúc 7 giờ trong niềm vui và bình an của Chúa.

Maria Ngọc Hiếu – Truyền thông Phú Cường

Album hình
 • DanVienCatMinhBonMang2020
 • DanVienCatMinhBonMang2020
 • DanVienCatMinhBonMang2020
 • DanVienCatMinhBonMang2020
 • DanVienCatMinhBonMang2020
 • DanVienCatMinhBonMang2020
 • DanVienCatMinhBonMang2020
 • DanVienCatMinhBonMang2020
 • DanVienCatMinhBonMang2020
 • DanVienCatMinhBonMang2020
 • DanVienCatMinhBonMang2020
 • DanVienCatMinhBonMang2020