Clock-Time

ĐIỂM TIN GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG 06.05.2021

ĐIỂM TIN GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG 11.05.2021


1. Giáo Phận Phú Cường Thông Báo Về Việc Phòng Tránh Dịch Covid-19 Trong Tình Hình Mới.
2. Tin Giáo Xứ Long Bình – Giáo Hạt Tây Ninh: Giáo Xứ Long Bình Mừng Lễ Thánh Giuse Thợ - Bổn Mạng Giáo Xứ.